Over ons

Over ons

Het ‘Huis van het Kind Kontich’ wil een beter aanbod, een beter beleid en een betere samenwerking rond alle lokale initiatieven die zich naar kinderen en jongeren (en hun ouders) richten. Dit voor alle gezinnen in Kontich, maar met extra aandacht voor meer kwetsbare kinderen/gezinnen. We doen dit op drie manieren:

  • AANBOD:  beter bekend maken en informatie geven (loket), de drempels verlagen, zorgen voor een aangepast of nieuw aanbod.
  • SAMENWERKING: alle partners en actoren kennen elkaar beter, ze werken beter samen en stemmen op elkaar af: zowel binnen eenzelfde beleidsdomein als tussen de beleidsdomeinen. We vermijden overlap en proberen hiaten op te vullen.
  • BELEID: aandacht in lokale beleidsplannen en de nodige middelen (personeel, werkingsmiddelen, investeringen) voorzien en indien mogelijk subsidies gebruiken.

We willen integraal, geïntegreerd en inclusief werken: we gebruiken alle puzzelstukken die nodig zijn, ze moeten in elkaar passen, en we maken één puzzel: geen aparte puzzels voor aparte doelgroepen.

Volgende startpartners namen in 2014 het initiatief om het ‘Huis van het Kind Kontich’ op te richten:

Samen met vele lokale partners helpen we alle gezinnen in Kontich met kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Het OCMW van Kontich coördineert de werking en heeft hiervoor een verantwoordelijke aangeworven.