Lagereschoolkind

Lagereschoolkind

Wanneer kinderen naar de lagereschool gaan, worden ze zelfstandiger. Ze ervaren plezier en pijn, lukken en mislukken, vertrouwen en angst … en hierdoor leren hoe ze met hun gevoelens kunnen omgaan en deze uiten. Hun vrije tijd vullen ze met spelen en amuseren: alleen, met vrienden, via allerlei hobby’s, in verenigingen en clubs. Zo ontwikkelen ze zichzelf. Op lagere- of basisschool leren ze taal, rekenen en hoe de wereld in elkaar zit. Ze leggen de basis voor hun verdere studies. Ze ontdekken ook wat ze wel en niet graag doen, wat ze wel en niet goed kunnen. Ieder kind is anders.

Ieder kind of jongere met vragen kan ook zelf altijd Awel contacteren: bellen, mailen of chatten. Awel luistert naar kinderen en jongeren.