Opvang buiten schooltijden

Opvang buiten schooltijden

De voor- en naschoolse opvang gebeurt door Kinderclub KOKON of door de basisscholen zelf.

Tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen van 2,5 tot 12 jaar terecht bij Kinderclub KOKON of bij een gezinsbegeleider (onthaalouder) van VZW kinderopvang.

De vrijetijdsdienst Jeugd organiseert ook speelpleinen.