Alcohol, drugs, tabak, gamen en gokken

Alcohol, drugs, tabak, gamen en gokken

Alcohol

“Geen alcohol onder de zestien, geen sterkedrank onder de achttien”, zo zegt de wet. En dat is niet zonder reden, want de gevolgen van alcoholgebruik op jonge leeftijd kunnen ernstig zijn:

  • Alcohol verstoort de hersengroei en kan, vooral bij frequent gebruik, leiden tot geheugen- en concentratieproblemen, leerproblemen en slechte schoolprestaties.
  • Overmatig alcoholgebruik beïnvloedt je karakter en gedrag (prikkelbaar).
  • Alcohol lokt soms waaghalzerij of vechtpartijen uit.
  • Wie op jonge leeftijd start met alcohol drinken, heeft als volwassene meer kans op een drankprobleem. Test hier je eigen gedrag.

Waar trek jij als ouder grenzen en hoe praat je erover?

Mannen, 40-65-jarigen en wie ‘uit‘ ging, rijden vaker onder invloed van alcohol. Met 1,5 promille heb je 20 keer meer risico op een ongeval en 200 keer meer kans op een dodelijk ongeval. Jonge bestuurders veroorzaken het meeste letselongevallen. Wie rijdt, is BOB.

Drugs

Ook bij jongeren gaat het maar om een klein percentage. Toch horen we wel eens uitspraken als: “Het hoort bij het uitgaan” of “Ik gebruik niet zo vaak, dus ik word toch niet verslaafd”. Maar ook eenmalig gebruik kan ernstige gevolgen hebben omdat de effecten sterk van persoon tot persoon verschillen en sommige drugs moeilijk te doseren zijn. Illegale drugs vallen buiten elke controle en zijn hierdoor soms letterlijk levensgevaarlijk: je weet niet ‘wat‘ je inneemt. Een overdosis kan fataal zijn en alcohol en drugs kunnen elkaar versterken. Soms zijn juridische stappen nodig om jezelf als ouder veilig te stellen: lees hiervoor de brochure Recht op antwoord.

Tabak

De schadelijke effecten van tabak zijn gekend. Ook kinderen laten ‘passief roken‘ (thuis, in de auto) is schadelijk. En zelfs een e-sigaret is ook niet geheel onschuldig.

Gamen

Gamen is leuk. Jongeren (en vooral jongens) doen dit graag. Maar teveel gamen leidt soms tot problemen op school, werk, gezin, vrienden … Ben je prikkelbaar als je niet kan gamen, geraak je geïsoleerd, vervaagt je dag- en nachtritme en/of verwaarloos je jezelf? Test jezelf.

Gokken

Gokken (voor geld) is verboden onder de 18 jaar. We gokken minder dan vroeger, maar wie gokt loopt een groter risico om een risicogokker of probleemgokker te worden. Risicogokkers geven gemiddeld 370 euro per maand (12% van hun inkomen) uit aan gokken. Bij probleemgokkers is dit zelfs 930 euro per maand (42% van hun inkomen). Dit zorgt vaak voor problemen met familie, vrienden, werk, relaties, schulden …

Verslaving

Je bent verslaaft als je fysiek of psychisch ‘niet meer zonder kan’: dat kan gaan over alcohol, drugs, pillen (medicatie), tabak, maar ook gamen en gokken. Dit alles samen noemt men vaak middelengebruik of middelenmisbruik. Voorkomen is beter dan genezen, maar zelfs als je verslaafd bent, is het nooit te laat. Vraag hulp.

 

Ouder en opvoeders hebben een voorbeeldfunctie: kinderen en jongeren kopiëren vaak hoe anderen zelf met genotsmiddelen omgaan. Anderzijds kan je als volwassene zelf gebruiken en toch normen en regels aan kinderen opleggen: voor volwassenen gelden nu eenmaal andere regels dan voor kinderen. Hoe voed je tieners op over alcohol, roken en cannabis: een brochure in het Nederlands, Frans, Engels, Arabisch en Turks.

Of zijn ‘anderen‘ die een drankprobleem hebben? Hoe ga je daar mee om? Het Familieplatform en  Alateen en Al-Anon steunen vrienden, familie en kinderen van mensen met een alcoholprobleem Ook de kinderen van ouders per een afhankelijkheidsprobleem (KOAP) of psychisch probleem (KOPP). Wat als je ouders onder invloed zijn?