ADHD en ADD

ADHD en ADD

ADHD is de afkorting voor Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Kinderen (en volwassenen) met ADHD kunnen zich moeilijk concentreren en zijn hyperactief en erg impulsief. Ze kunnen vaak moeilijk aanwijzingen opvolgen en vallen anderen gemakkelijk in de rede. Ze zijn altijd aan het rennen, klimmen, springen of friemelen. Voor een kind met een ernstige vorm van ADHD is het moeilijk om op een normale manier school te lopen. Bespreek dit zeker met de school en het CLB.  Maar niet elk ‘actief kind‘ heeft ADHD. Daarom is een correcte diagnose zeer belangrijk. Meer info vind je op de website van Geestelijk Gezond Vlaanderen.

ADHD kent gelukkig ook positieve uitingen: kinderen, jongeen en volwassenenn metzijn vaak actief, dynamisch, creatief, humoristisch, kunnen zich hyperfocussen, denken probleemoplossend, zijn veerkrachtig …  Mits een goede aanpak en begeleiding kan je de ADHD-nadelen beperken en de ADHD-voordelen maximaal benutten.

Kinderen, jongeren en volwassen met een (terechte) diagnose ADHD kunnen de nadelen van ADHD vaak aanpakken door meer structuur, minder prikkels, eventueel aangevuld met medicatie (op voorschrift). Dit vraagt een goede en deskundige begeleiding. Samen met het volwassen worden, verminderen vaak de negatieve kenmerken en kan men de medicatie soms volledig stopzetten.

Kinderen en volwassenen met ADD hebben vaak dezelfde kenmerken en problemen, maar zonder hyperactief te zijn. Hierdoor vallen ze minder op, maar hun problemen zijn hierdoor niet minder.