Vaccineren

Vaccineren

Een goede gezondheid is goud waard. Dat geldt voor klein en groot. Reden temeer om zowel moeder als kind nauwgezet op te volgen. Preventief valt er veel te doen en dat is maar goed ook, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. De kinderopvang volgt de tips voor ouders, tenzij er specifieke aanbevelingen zijn.

Meer informatie over vaccineren vind je op de sites Laat-je-vaccineren en de website van Kind en Gezin. 

Zodra kinderen naar school gaan wordt dit opgevolgd door het centrum voor leerlingenbegeleiding waar je school aan verbonden is.