Taal en communicatie

Taal en communicatie

Taal

Van brabbelen tot het schrijven van moeilijke teksten: taalontwikkeling is belangrijk om je gevoel en je gedachten uit te drukken en om met anderen te communiceren: spreken en luisteren, schrijven en lezen. In je moedertaal, in het Nederlands, in een andere taal. Stimuleer peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen om één of meer talen te gebruiken. Samen kinderliedjes zingen is leuk én helpt bij de taalontwikkeling.

Wie wil lezen, of voorlezen en luisteren … kan terecht in de bibliotheek.  Er bestaan veel leuke boekjes voor kleuters en lagere school om voor te lezen: zowel in het Nederlands en tweetalige boekjes (Nederlands en heel veel andere talen). Voor kinderen met leesmoeilijkheden bestaan er luisterboeken.

Wie weinig op school heeft geleerd, kan altijd bijleren, bijvoorbeeld via het Centrum voor basiseducatie.

Vlamingen zijn sterk in meertaligheid. We zijn er fier op. Meer dan 1 taal spreken is een rijkdom.

  • Wil jij je kind in meerdere talen opvoeden?
  • Spreek jij zelf weinig of geen Nederlands?
  • Hoe leert jouw kind jouw moedertaal en ook het Nederlands?

Vraag het starterspakket kleuterschool (ook in 17 andere talen). Hiernaast vind je tips over meertalig opvoeden. Kind en Gezin heeft trouwens over veel thema’s brochures in andere talen. Voor anderstalige kinderen die in Vlaanderen komen wonen is er aangepast onthaalonderwijs (OKAN). Voor Nederlande taallessen, tolken, inburgering … vind je informatie bij het Agentschap Integratie en inburgering.

Communicatie

Taal gaat over ‘woorden en zinnen’, communicatie gaat meer over ‘een boodschap overbrengen’, over hoe jij of de andere de boodschap interpreteert en ervaart. Meer informatie vind je op onze pagina rond opvoedingsondersteuning. De Gezinsbond heeft een aantal online video-lezingen (webinars) over communiceren met baby’s, met pubers, hoe dit ouder en kind kan verbinden, grootouder-kinderen-kleinkinderen.