Pesten en mishandelen

Pesten en mishandelen

Eén kind op vijf wordt soms gepest en één kind op twintig heeft er dagelijks mee te maken. Word JIJ gepest of mishandeld? Vind jij dat anderen je regelmatig en met opzet pijn doen, uitlachen, uitsluiten of op een andere manier lastigvallen? Hierover praten is niet makkelijk: zoek iemand waarbij je je veilig voelt en vraag steun.

  • Wat kan je zelf doen als kind of jongere, wat kunnen ouders doen, wat kan de school doen, wat doe je met cypberpesten? LEES MEER

Mishandeling

Kindermishandeling betekent dat je ouders of andere (grote) mensen je pijn doen, je pesten of je aanraken op plaatsen waar je dit niet leuk vindt. Of dat ze niet goed voor je zorgen of dat je dingen moet doen waarvoor je eigenlijk nog te jong bent. Soms zeggen ze dat je dat aan niemand mag vertellen of dat het een geheim is. Maar dat is niet zo.

Ben je  slachtoffer, toevallige getuige, buur, vriend, kennis of familielid en maak je je zorgen dat een kind of jongere wordt verwaarloosd, mishandeld of misbruikt? Contacteer dan het Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling of bel gratis het nummer 1712 (tussen 9 en 17 uur) of chat op andere uren anoniem iemand van Nupraatikerover.  Bij Awel (= de kinder-en jongerentelefoon) kan je elke werkdag tussen 16 en 22 uur terecht. Je moet nergens je naam vertellen. Je kan ook terecht op het JAC: het Jongeren Advies Centrum

Het vertrouwenscentrum kindermishandelen heeft veel informatie op hun site staan.

Bij seksuele mishandeling of uitbuiting kan je ook terecht bij Childfocus. Bij noodgevallen contacteer je best onmiddellijk de politie van Kontich of bel je het noodnummer: 112 (of 101).

Zelfmoord of zelfdoding

Denk je zelf aan zelfmoord of zelfdoding? Ken je iemand die (misschien) aan zelfmoord denkt, zelfmoord pleegde of een poging ondernam? Lees meer op de pagina  Hulpverlening > Jeugdhulp.