Verstandelijke ontwikkeling

Verstandelijke ontwikkeling

Onze hersenen in ons hoofd zijn het centrum van ons ‘verstand‘: dat geeft ons de mogelijkheid om logisch te kunnen redeneren en te leren. Sommige mensen leren snel en veel, bij anderen verloopt dit moeilijker.  Dat kan allerlei redenen hebben.

Leerproblemen en leerstoornissen

Leerlingen die – om wat voor reden dan ook – problemen ondervinden met lezen, spellen of wiskunde hebben ‘leerproblemen‘. Sommige leerproblemen zijn al te observeren vanaf de start van het eerste leerjaar. Een leerkracht start meestal met extra uitleg en herhaling. Wanneer dit weinig effect heeft, is meer aanpassing en een aanpak op maat nodig.

Een leerstoornis  is een ernstige en hardnekkige achterstand bij de ontwikkeling van schoolse vaardigheden: wanneer de juiste en volgehouden remediëring het leerproblemen niet oplossen.
Dyslexie (lezen en spellen) en dyscalculie (rekenen, wiskunde) zijn 2 verschillende leerstoornissen, die afzonderlijk of samen kunnen voorkomen.
De school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpt je verder. Op de website van Klasse vind je een boeiende getuigenis van Louis, een jongen met dyslexie.

Andersbegaafd / hoogbegaafd

Heeft je kind een (vermoeden van) risico op vertraagde ontwikkeling, dan is er begeleiding van specifieke zorgbehoeften.

Een hoogbegaafd kind kan zowel ‘voor’ zijn (grotere puzzels maken, zichzelf leren lezen, abstact denken) als moeilijk sociaal gerag vertonen (faalangst, geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes). Je vindt hier meer over hoogbegaafdheid of bij Exentra (Expertisecentrum rondom hoogbegaafdheid).

Hoogsensitief

Wie heel gevoelig is voor indrukken en prikkels van de buitenwereld (subtiele nuances in lichaamstaal en stemmingen van anderen, gevoeliger voor licht, geuren en geluiden …) noemen we hoogsensitief. Zo’n kind/jongere/volwassene raakt daardoor sneller overprikkeld en heeft de behoefte zich terug te trekken op zichzelf.
Hoogsensitiviteit is geen ziekte maar een karaktertrek met vele verschillende eigenschappen. Indien men er niet op de juiste manier mee leert omgaan kan dit fysieke en/of psychische aandoeningen/problemen veroorzaken. Maar het kan ook op een positieve manier worden aangewend. Hoogsensitief en school: hoe loopt dat?

Website Vlaamse Vereniging voor Hooggevoelige Personen Op deze site vindt u ook een test.