Onderwijs

Onderwijs

Volwassenen moeten veel kennen en kunnen. Dat leer je als kind: thuis, maar ook op school. Onderwijs helpt kinderen opgroeien en opvoeden.

In de klas leert je kind heel veel. Het is belangrijk voor je kind dat het snel en vaak naar de kleuterklas gaat. Dit is immers de voorbereiding van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), gaat verder in het secundair onderwijs en kan nog een vervolg krijgen in het hoger of het universitair onderwijs.

Start tijdig met het kiezen van een school voor je kleuter (reeds rond de leeftijd van 1 jaar) en als je kind naar het secundair gaat. LET OP: je moet je éérst digitaal aanmelden en pas nadien inschrijven: lees de info aandachtig. Voor het aanmelden kan je hulp vragen bij elke school, bij het CLB, bij een dienst Maatschappelijk werk (ziekenfonds, vakbond, OCMW), of anders bij het Huis van het Kind Kontich. Je moet je ook aanmelden en inschrijven wanneer je van school wil veranderen.

 

Voor zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen, is bednet soms een oplossing om samen met hun klas de les te volgen.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Kontich heeft ook een onderwijsdienst.

Wil je – als ouder – zelf bijleren? Om zelf beter mee te kunnen of om je kind beter te kunnen helpen? Dat kan via Open School, of via allerlei opleidingen voor volwassenen.

Heeft jouw kind nood aan huiswerk- of taalbegeleiding? Of wil jij als vrijwilliger deze kinderen helpen? Kijk dan op onze pagina Huiswerk- en taalbegeleiding.