Adoptie en pleegzorg

Adoptie en pleegzorg

Soms lukt of kan een zwangerschap niet.  Maar je wil wel zorg dragen voor een klein of groot kind: alsof het je eigen kind is, of gewoon om ‘zorg’ te dragen voor een kind of jongere die dit nodig heeft. Dit kan zowel langdurig zijn als tijdelijk als ‘af-en-toe’.

Soms ben je zwanger, maar wil of kan je geen kind ‘grootbrengen’. Misschien heb je liever dat iemand anders voor dat kindje zorgt.

Verschillende vormen zijn mogelijk: pleegzorg, pleegouderschap, adoptie van een Belgisch of buitenlands kind …

De bibliotheek van Kontich heeft heel wat boeken over het thema pleegzorg.