Gezin en familie

Gezin en familie

Kinderen/jongeren/jongvolwassenen groeien op in ‘een gezin’ en ‘familie’. Maar elk gezin en elke familie is anders.

We ondersteunen gezinnen – volwassenen en kinderen – omdat ‘hoe je opgroeit’ veel invloed heeft op het latere leven. Op de subpagina’s vind je meer info.