Lokaal overleg Kinderopvang

Lokaal overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een gemeentelijke adviesraad.

Het lokaal overleg adviseert het lokaal bestuur over het beleid rond kinderopvang en is ook een forum waar alle actoren elkaar ontmoeten. Het realiseert samenwerking tussen alle partners die in de gemeente (of zelfs regio) die met kinderopvang zijn betrokken.

Vlaanderen zorgt via Kind en Gezin voor regels, normen en subsidies voor kinderopvang en schept ook een kader voor gezonde kinderopvang.

Ben je zelf op zoek naar kinderopvang? Dan vind je hier een overzicht en meer informatie.