Ziekenfondsen en zorgverzekering

Ziekenfondsen en zorgverzekering

Er zijn verschillende ziekenfondsen, mutualiteiten of zgn. ziekenkassen. Een ziekenfonds heeft als doel het bevorderen van het fysieke, psychische en sociale welzijn van zijn leden. De fondsen zijn actief op drie domeinen:

  • de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • de vrijwillige en aanvullende verzekering
  • hulpverlening, voorlichting en begeleiding.

De verplichte ziekteverzekering voor iedereen die op het Belgisch grondgebied verblijft. Met deze verzekering ben je gedekt tegen de kosten van geneeskundige verzorging. Een ziekenfonds biedt een hele waaier aan van extra diensten of voordelen: thuiszorg, vakantie- en vrijetijdsinitiatieven, thuisoppas, hospitalisatieverzekering, … De meeste betalen ook gedeeltelijk psychotherapie en psychologische begeleiding terug, voor kinderen en jongeren en voor volwassenen.

De zorgverzekering

Alle inwoners van Vlaanderen ouder dan 25 jaar zijn verplicht om een vast bedrag te storten. Deze solidariteitsbijdrage komt ten goede van zwaar zorgbehoevende personen die thuis of in een rusthuis worden verzorgd.