Opvang voor kinderen met zorgbehoeften

Opvang voor kinderen met zorgbehoeften

  • Hoe kan je er mee voor zorgen dat de opvang slaagt?
  • Als jouw opvang subsidies voor je kind aanvraagt.
  • Heb je vragen over inclusieve kinderopvang?

Heeft jouw kind een (vermoeden van) handicap en zet het de eerste stap naar kinderopvang, kleuterklas, lagere school … ? Dan kan de globale individuele ondersteuning (GIO) die overgang en de start ondersteunen.

Hannibal  en het Rode Kruis laten kinderen en jongeren, met en zonder beperking, samen een heerlijke vakantie beleven.