Gezin (her-)vormen

Gezin (her-)vormen

Kinderen komen er niet vanzelf. Terwijl vroeger het ‘klassieke’ gezin (een man en vrouw met hun kinderen) vanzelfsprekend was, zijn er momenteel meerdere gezinsvormen gangbaar. Al blijft het klassieke gezin wel het meest voorkomend.  Elke gezinsvorm heeft z’n kenmerken, mogelijkheden, zorgen.

Voor kinderen en jongeren is het belangrijk dat er veiligheid, geborgenheid, liefde, vertrouwen, zorg … is in het gezin – of de gezinnen – waarin ze opgroeien, ook al wijzigen de gezinsvormen tijdens hun opgroeien: een gezin vormen, geen gezin blijven, scheiden, hervormen, alleenstaande ouder (scheiding, overlijden), bewust alleenstaande moeder (BAM), ouders van eenzelfde geslacht …

Heb je vragen  rond ‘scheiden’, dan biedt de Scheidingskoffer heel veel info en wegwijs.