Basisonderwijs

Basisonderwijs

In Kontich zijn er zes basisscholen: één gemeenteschool, één gemeenschapsschool en vier vrije scholen. Al deze scholen bieden kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je alle kleuter- en lagere scholen in Kontich en de schoolfietsroute.

Voor gezinnen met peuters: lees zeker de folder  Naar de Kleuterschool in Kontich.

Kies tijdig een kleuterschool. Je moet je éérst digitaal aanmelden en pas nadien inschrijven: lees de info aandachtig. Vraag hulp voor het aanmelden bij: elke school, bij het CLB, bij een dienst Maatschappelijk werk (ziekenfonds, vakbond, OCMW), of anders bij het Huis van het Kind Kontich. Ook als je van school wil veranderen.

Vraag je Starterspakket kleuterschool in het Nederlands, of in héél veel andere talen.

Misschien heb jij een ‘bijzonder’ kind, heeft jouw kind specifieke noden en/of maak jij je zorgen. Misschien heeft jouw kind hulp nodig bij leerproblemen of leerstoornissen? Dit kan via inclusief onderwijs of via bijzonder basisonderwijs. Bespreek dit bij je huidige school en/of neem contact op met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): zij helpen jou verder.

Lees ook meer over Huiswerkbegeleiding en over Taal en communicatie.

Wie werkt met en voor kinderen van 0 tot 6 jaar kan deze kleine kinderen grote kansen aanbieden.