Sociale dienst OCMW

Sociale dienst OCMW

Heb je een vraag over budget, huisvesting, levens- en gezinsvragen … ?

De sociale dienst van het OCMW helpt jou met informatie en advies over sociale wetgeving, financiële hulpverlening, gezins- en persoonlijke problemen, schuldbemiddeling, curuswerking Uit Je Doppen, arbeidsbemiddeling, asielzoekers, bemiddeling bij opname in een woonzorgcentrum, sociale huisvesting, huiswerkbegeleiding …

Een maatschappelijk werker luistert naar jou en zoekt samen met jou naar mogelijke oplossingen. Als het nodig is, verwijzen zij door naar een gespecialiseerde dienst of organisatie.

Je vindt meer informatie bij de sociale dienst OCMW Kontich.

Wil je graag even buiten? Spring dan eens binnen in buurthuis Den Alf, voor een kopje koffie, een gezellige babbel of voor één van onze cursussen of workshops. Iedereen is van harte welkom

Sociaal meldpunt
Ken je mensen in nood die op geen hulp beroep doen? Of ken je schrijnende toestanden die niet worden verholpen? Dan kan je dit steeds melden. De medewerkers contacteren dan discreet deze mensen en bespreken met hen de mogelijke oplossingen.

De dienst Burgerzaken helpt jou bij bepaalde sociale materies en premies.