Vrijetijdsdienst Jeugd

Vrijetijdsdienst Jeugd

Bij de jeugddienst kan je terecht voor:

Informatie

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle jongeren en hun omgeving met vragen van persoonlijke of informatieve aard. Op zoek naar een opleiding, cursus of nieuwe hobby? Vragen over opvoeding, studeren, druggebruik, seksualiteit, tewerkstelling …? Nood aan financiële of logistieke ondersteuning voor jouw jongerenproject? Je kan bij hen terecht voor alle jongereninformatie en ondersteuning.

Ondersteuning van het Jeugdwerk

Dienstverlening aan de jeugdverenigingen en jeugdhuizen in onze gemeente.

Activiteiten

zoals grabbelpas, swap en speelpleinwerking, aanleg en onderhoud van gemeentelijke speelterreinen …

Participatie

Via inspraakinitiatieven en de gemeentelijke jeugdraad zorgen ze voor een gedragen gemeentelijk jeugdbeleid. De jeugddienst zorgt dat er ook aandacht is voor kinderen en jongeren in andere beleidsdomeinen zoals cultuur, verkeer & mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen, welzijn …