Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers … met vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, bedplassen, eet-en slaapgewoonten, puberteit, voorbehoedsmiddelen, acné …
  • Problematische afwezigheden (spijbelen)
  • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)

Misschien heb jij een ‘bijzonder’ kind, heeft jouw kind specifieke noden en/of maak jij je zorgen. Misschien heeft jouw kind hulp nodig bij leerproblemen of leerstoornissen? Dit kan via inclusief onderwijs of via bijzonder basisonderwijs. Bespreek dit bij je huidige school en/of contacteer het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB): zij helpen jou verder.

De medewerkers van het CLB zijn gebonden aan het beroepsgeheim.