OCMW Kontich

OCMW Kontich

Sinds begin 2019 vormen het gemeentebestuur en het Openbaar centrum voor maatschappelijk Welzijn (OCMW) samen het lokaal bestuur, al behouden ze elk hun eigen taken.

Het OCMW staat in voor het lokaal sociaal beleid is vooral bekend via de sociale dienst, maar heeft ook een uitgebreide werking op vlak van zorg, gezondheid, kinderopvang, (sociale) huisvesting …

Het Huis van het Kind Kontich stelde het OCMW aan als centrale uitvoerder van een beleid en acties die het welzijn van kinderen en jongeren bevorderen. Dit gebeurt uiteraard in samenwerking met verschillende partners.