Vrij CLB Ami 2 – Regio Mortsel-Kontich

Vrij CLB Ami 2 – Regio Mortsel-Kontich

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Het Vrij CLB Ami 2  ondersteunt de vrije scholen in Kontich.

Ouders, leerlingen, leraren en directies kunnen er gratis terecht bij een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers … met vragen over:

  • Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven, rekenen, leren …
  • De onderwijsloopbaan: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma’s …
  • Psychisch en sociaal functioneren: depressieve gevoelens, stress, faalangst, pestproblemen, grensoverschrijdend gedrag, een moeilijke thuissituatie …
  • Preventieve gezondheidszorg: gezondheidsproblemen, inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht, bedplassen, eet-en slaapgewoonten, puberteit, voorbehoedsmiddelen, acné …
  • Problematische afwezigheden (spijbelen)
  • Deelname aan een systematisch contact (voorheen het medisch onderzoek)

De medewerkers van het CLB zijn gebonden aan het beroepsgeheim.