Café Support ondersteunt jeugdwelzijn in de vrije tijd.

Café Support ondersteunt jeugdwelzijn in de vrije tijd.

Op vrijdag 7 oktober organiseert lokaal bestuur Kontich een boeiende avond voor jeugdleiders over mentaal welzijn bij hun leden. Alle Kontichse monitoren en trainers die vrije tijd aanbieden aan kinderen en jongeren zijn welkom. Ze worden door hun leden dikwijls bezien als vertrouwenspersoon, maar weten niet altijd goed wat ze met die signalen aan moeten. Tijdens gesprekstafels leren ze signalen oppikken van leden die niet goed in hun vel zitten en maken ze kennis met organisaties waar ze hun leden eventueel naar kunnen doorverwijzen.

We zorgen voor een ontspannen kader in en rond cultuurkapel Altena met gratis hamburgers en drankjes om ook de innerlijke mens van onze leiders en trainers te versterken. Inschrijven is uiteraard een must en kan via de link onderaan.

Al enkele jaren zet de jeugddienst het jongerenpraatpunt What’s Up!? in de kijker bij de Kontichse jeugdraad. Jeugdleiders leren op deze manier dat ze met vragen i.v.m. jeugdwelzijn bij de jeugdconsulent en het jongerenpraatpunt terecht kunnen. Maar er is nood aan meer.

De lock-downperiodes hebben de nood aan initiatieven rond mentaal welzijn enkel groter gemaakt. Vanuit welzijn werd er daarom extra ingezet op dit thema en o.a. ingeschreven op een projectoproep van de Vlaamse overheid. Hier werd gekozen voor het creëren van extra gevoelsplekken voor jongeren en het bestaande jongerenpraatpunt te laten continueren èn extra kenbaar te maken. De tweede lockdown gooide roet in het eten voor de oorspronkelijke planning, maar de opgestarte samenwerking tussen welzijn en jeugd bleef bestaan.

We kiezen er als Huis van het Kind voor de ideeën alsnog in uitvoering te brengen onder de naam ‘Café Support’, uiteraard samen met de jeugddienst. We zien dit als een start tot nog verdere samenwerking èn ondersteuning van sport- en jeugdverenigingen met betrekking tot jeugdwelzijn, zoals ook zal zijn opgenomen in het Kinderkansenplan zoals wordt voorgesteld op 17 oktober 2022.

Mentaal welzijn is belangrijk én we willen het bespreekbaar maken. Interessante brugfiguren om dit te helpen waarmaken zijn die jeugdbegeleiders van dansclubs, jeugdbewegingen, sportverenigingen… Jongeren zien hun jeugdleiding vaak als aanspreekpunt wanneer ze een probleem zoals een eetstoornis of liefdesverdriet ervaren, of wanneer het thuis misloopt. Leiding en sporttrainers weten echter zelf niet altijd goed hoe ze met die probleemvragen aan de slag kunnen.

Met Café Support brengen we lokale organisaties die werkzaam zijn rond jeugdwelzijn in contact met deze vertrouwenspersonen vanuit ons verenigingsleven. Op de welzijnsavond zijn verschillende diensten aanwezig van binnen en buiten de gemeente. Vanzelfsprekend het Huis van het Kind en Melanie van het jongerenpraatpunt Whats Up!? zelf, maar ook medewerkers van politiezone HEKLA en huisartsen actief in Kontich, en zelfs enkele bovenlokale organisaties zoals VAGGA en het CAW/JAC krijgen een plek.

Programma:

18uur: opening met hamburgers en bar
19u15: start avond
19u30: eerste gesprekstafels met doorschuifsysteem
21u30: slot avond
23uur: sluit bar

Inschrijven kan hier