Flexibele opvang en occasionele opvang

Flexibele opvang en occasionele opvang

Flexibele opvang is opvang buiten de openingstijden van het basisaanbod,  dus voor 7 uur of na 18 uur.

Occasionele opvang is tijdelijke opvang om dringende redenen, bv. u werkt niet en vindt plots werk, of er is een acute crisissituatie in het gezin.