Mobilant

Mobilant

Mobilant ondersteunt mensen met een beperking in zelfstandig wonen en leven.

Je kan met allerlei vragen bij hen terecht: wonen, werken, administratie, gezondheid, relaties, vrije tijdsinvulling, huishouden, handicap, en opvoedingsondersteuning.

Mobilant heeft ook enkele begeleiders in dienst die we ‘opvoedingsondersteuners’ noemen. Bij hen kan je te recht als je op zoek bent naar meer info en tips rond de opvoeding van je kinderen.
Je kan een opvoedingsondersteuner ook meevragen naar een moeilijk gesprek over je kind, op school of met een dienst.
Mobilant organiseert bovendien groepscursussen voor ouders, waarbij we vertrekken vanuit een positieve opvoedingsaanpak. Verder organiseren we regelmatig workshops over een bepaald opvoedingsthema. In mobilant werken ook begeleiders die de Vlaamse gebarentaal kennen.

Tijdens de ‘zomerweek’ organiseren ze een opvoedingscursus die doorgaat in een gemoedelijke sfeer, waar jij en je kind welkom bent.

Mobilant is een erkende en gesubsidieerde dienst van het VAPH, Vlaams Agentschap voor personen met een Handicap.

Hannibal  en het Rode Kruis laten kinderen en jongeren, met en zonder beperking, samen een heerlijke vakantie beleven.