Kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs helpen bij het opgroeien en opvoeden van kinderen.

Kinderopvang zorgt voor een veilige en gezonde omgeving waar je kind zich al spelend ontwikkelt. Zo kan je als ouder met een goed gevoel gaan werken of een opleiding volgen. In de submenu’s vind je alle info over de opvang van je baby, peuter en schoolkind.

Onderwijs: in klas leert je kind heel veel. Het is belangrijk voor je kind dat het snel en vaak naar de kleuterklas gaat. Dit is immers de voorbereiding van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), gaat verder in het secundair onderwijs en kan nog een vervolg krijgen in het hoger of het universitair onderwijs.

Voor zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen, is bednet soms een oplossing om samen met hun klas de les te volgen.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Kontich heeft ook een onderwijsdienst.

Wil je – als ouder – zelf bijleren? Gewoon om beter mee te kunnen of om je kind beter te kunnen helpen? Dat kan via het centrum voor basiseducatie, of via allerlei opleidingen voor volwassenen.

Wie werkt met en voor kinderen van 0 tot 6 jaar kan deze kleine kinderen grote kansen aanbieden.