Taal en communicatie

Taal en communicatie

Van brabbelen tot het schrijven van moeilijke teksten: taalontwikkeling is belangrijk om je gevoel en je gedachten uit te drukken en om met anderen te communiceren: spreken en luisteren, schrijven en lezen. In je moedertaal, in het Nederlands, in een andere taal. Stimuleer peuters, kleuters, kinderen, tieners en jongvolwassenen om één of meer talen te gebruiken. Samen kinderliedjes zingen is leuk én helpt bij de taalontwikkeling.

Wie wil lezen en luisteren … kan terecht in de bibliotheek. Voor kinderen met leesmoeilijkheden bestaan er luisterboeken. Of wil je liever voorlezen?

Wie weinig op school heeft geleerd, kan altijd bijleren, bijvoorbeeld via het Centrum voor basiseducatie.

Vlamingen zijn sterk in meertaligheid. We zijn er fier op. Meer dan 1 taal spreken is een rijkdom.

  • Wil jij je kind in meerdere talen opvoeden?
  • Spreek jij zelf weinig of geen Nederlands?
  • Hoe leert jouw kind jouw moedertaal en ook het Nederlands?

Vraag het starterspakket kleuterschool in jou taal (13 vreemde talen). Hiernaast vind je tips over meertalig opvoeden. Er bestaan ook leuke boekjes voor kleuters en lagere school om voor te lezen met tekst in het Nederlands en een 2de taal: in 22 talen + telkens het Nederlands.

Kind en Gezin heeft trouwens over veel thema’s brochures in andere talen.

Voor anderstalige kinderen die in Vlaanderen komen wonen is er aangepast onthaalonderwijs (OKAN).

Voor Nederlande taallessen, tolken, inburgering … vind je informatie bij het Agentschap Integratie en inburgering.