Sociale dienst OCMW

Sociale dienst OCMW

Op de sociale dienst kunnen mensen terecht met al hun vragen: zowel materiële vragen (leefloon, financiële hulp, poetshulp, gezinshulp, …) als andere vragen (relationele problemen, problemen met kinderen, invullen van documenten, juridische vragen, huisvestingsproblemen…).

Een maatschappelijk werker luistert naar jou en zoekt samen met jou naar mogelijke oplossingen. De geboden hulpverlening kan zeer uiteenlopend zijn:

  • Telefonische of schriftelijke contacten leggen, bv. met de vakbond, met de schuldeisers, met uitbetalingsinstanties, …
  • Informatie verstrekken over o.a. de sociale voorzieningen, verschillende financiële voordelen, het aanbod aan vrijetijdsbesteding, …
  • Psychosociale begeleiding
  • Financiële hulp
  • Juridische hulp

Hier vind je meer informatie over de sociale dienst OCMW Kontich.