Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKOO)

Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKOO)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning (LOKOO) is een gemeentelijke adviesraad.