Onderwijs

Onderwijs

Volwassenen moeten veel kennen en kunnen. Dat leer je als kind: thuis, maar ook in school. Onderwijs helpt kinderen opgroeien en opvoeden.

In klas leert je kind heel veel. Het is belangrijk voor je kind dat het snel en vaak naar de kleuterklas gaat. Dit is immers de voorbereiding van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), gaat verder in het secundair onderwijs en kan nog een vervolg krijgen in het hoger of het universitair onderwijs.

Je moet je éérst aanmelden bij een school en pas nadien inschrijven: lees de info aandachtig. Je kan bij elke school hulp vragen, of anders bij het Huis van het Kind Kontich.

Voor zieke kinderen die langdurig niet naar school kunnen, is bednet soms een oplossing om samen met hun klas de les te volgen.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Kontich heeft ook een onderwijsdienst.

Wil je – als ouder – zelf bijleren? Om zelf beter mee te kunnen of om je kind beter te kunnen helpen? Dat kan via Open School, of via allerlei opleidingen voor volwassenen.

Wie werkt met en voor kinderen van 0 tot 6 jaar kan deze kleine kinderen grote kansen aanbieden.

Helpen met het huiswerk?

Kijk en luister hier

Het OCMW, Rode Kruis, Wereld-Delen en Auxilia bieden ook huiswerkbegeleiding of taalondersteuning (individueel, thuis of op school): meestal voor het lager onderwijs, sommigen ook voor secundair en zelfs volwassenenonderwijs.

Contacteer ons voor meer informatie.