Kraamzorg

Kraamzorg

Soms is na de bevalling wat extra hulp welkom.

Voor meer informatie over medische nazorg  kan je terecht in het ziekenhuis, bij je arts, je vroedvrouw of jouw ziekenfonds.

Voor meer informatie over huishoudelijke, lichaamsverzorgende, familiale en psychosociale hulp door een kraamverzorgende kan je terecht bij je ziekenhuis, je arts, je vroedvrouw, de thuisverpleegkundige, je ziekenfonds, de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het expertisecentrum kraamzorg.

Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

Organiseer kraamzorg best al drie maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.

Voor louter huishoudelijke hulp kan je terecht bij thuiszorg.