Kraamzorg

Kraamzorg

Soms is na de bevalling wat extra hulp welkom.

Een kraamverzorgende kan je onder meer helpen met de verzorging van jezelf en je baby, met huishoudelijke taken, met de opvang van andere kinderen of bezoek …

Voor meer informatie over medische nazorg  kan je terecht bij jouw ziekenfonds, je arts, je vroedvrouw, de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, het ziekenhuis waar je bevalt of het expertisecentrum kraamzorg.

Op de sociale kaart vind je een ruim overzicht van diensten.

Organiseer kraamzorg best al drie maanden voor je bevalling. Ziekenfondsen en/of hospitalisatieverzekeringen geven vaak onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming voor de hulp.

Voor louter huishoudelijke hulp kan je terecht bij thuiszorg.