Kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs

Kinderopvang en onderwijs ondersteunen je bij het opvoeden van je kinderen.

Kinderopvang is een ontmoetingsplek waar jij en je kind welkom zijn. In de submenu’s vind je alle info over de opvang van je baby, peuter en schoolkind. De opvang zorgt voor een veilige en gezonde omgeving. Je kind kan er zich al spelend ontwikkelen. Zo kan je als ouder met een goed gevoel gaan werken of een opleiding volgen.

Onderwijs heeft een belangrijke plaats in het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Het is belangrijk voor je kind dat het snel en vaak naar de kleuterklas gaat. Dit is immers de voorbereiding van het basisonderwijs (kleuter- en lager onderwijs), gaat verder in het secundair onderwijs en kan nog een vervolg krijgen in het hoger of het universitair onderwijs.

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Kontich heeft ook een onderwijsdienst.

Wil je – als ouder – zelf bijleren? Gewoon om beter mee te kunnen of om je kind beter te kunnen helpen? Dat kan via het centrum voor basiseducatie, of via allerlei opleidingen voor volwassenen.