Jeugdhulp

Jeugdhulp

Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is voor iedereen toegankelijk. Het zijn diensten waar een cliënt zélf naar toe kan stappen om informatie, hulp, ondersteuning … te vragen. Zo kan je steeds terecht bij:

Denk je zelf aan zelfmoord of zelfdoding? Ken je iemand die (misschien) aan zelfmoord denkt, zelfmoord pleegde of een poging ondernam? Praat er dan met iemand over. Dan kan ook anoniem via de Zelfmoordlijn 1813.

Je vindt ook veel info op de website Jeugdhulp of bij:

Hulpverleners die de juiste hulp zoeken voor hun cliënten kunnen terecht bij Trawant: het info- en aanspreekpunt voor Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp.

Aanvullend op de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp is er ook een uitgebreid jeugdhulpaanbod (intensieve begeleiding, opvang …) waar je enkel terecht kan op doorverwijzing van diensten.