Gezinsondersteuning

Gezinsondersteuning

Soms loopt het moeilijk en kan je als gezin gerust professionele ondersteuning gebruiken door de dienst Gezinszorg of mantelzorgondersteuning:

  • De dienst Gezinszorg geeft hulp aan wie niet meer, of onvoldoende zelf kan instaan voor de huishoudelijke taken of eigen verzorging of aan wie ondersteuning nodig heeft.  Dit geldt ook voor gezinnen die om een bepaalde reden het huishouden niet langer alleen redden.
  • Mantelzorgers met nood aan extra informatie of ondersteuning kunnen terecht in het Mantelzorgpunt.