Gezin en familie

Gezin en familie

Op deze website ‘Huis van het kind’ staan de kinderen/jongeren/jongvolwassenen centraal. Met ‘een gezin’ of ‘familie’ bedoelen we de de fysieke, sociale en emotionele ruimte waarbinnen een kind (0 tot 24 jaar) met ‘zorg’ van volwassenen opgroeit.

We ondersteunen gezinnen – volwassenen en kinderen – omdat ‘hoe je opgroeit’ veel invloed heeft op het latere leven. Op de subpagina’s vind je meer info.