Adoptie en pleegzorg

Adoptie en pleegzorg

Soms lukt of kan een zwangerschap niet. Of soms wil je het niet. Maar je wil wel zorg dragen voor een klein of groot kind: alsof het je eigen kind is, of gewoon om ‘zorg’ te dragen voor een kind of jongere die dit nodig heeft. Dit kan zowel langdurig zijn als tijdelijk als ‘af-en-toe’.

Verschillende vormen zijn mogelijk: adoptie van een Belgisch of buitenlands kind, pleegouderschap, pleegzorg

De bibliotheek van Kontich heeft heel wat boeken over het thema pleegzorg.